2012年11月15日星期四
RANCANGAN PENGAJARAN SAINS

Tahun                         : 2M                
Bil. Pelajar                  : 29 orang
Tarikh                         : 8hb November  2011                           
Masa                           : 30 minit
Mata Pelajaran            : Dunia Sains
Tajuk                           : Sains Hayat
Sub Tajuk                    : Makanan Berkhasiat
Standard Pembelajaran : 1.2.2 mempraktikkan penggambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya 
                                              sihat.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran pelajar  dapat :
                                        (Hasil Pembelajaran)
1.      Menyatakan contoh  makanan berkhasiat.
2.      Menampalkan pelbagai jenis makanan berkhasiat mengikut paras 
      tertentu.

Bahan Bantu Mengajar :         Kad gambar,  LCD Kad Manila
                                             

Nilai                                  Kerjasama , Displin


KBKK            : membanding beza, mengenal pasti, menganalisis, mencirikan
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar-pelajar telah tahu  tentang makanan
PELAKSANAN P&P :
LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI  PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
CATATAN

SET INDUKSI
minit)

Beberapa kepinggambar makanan melalui LCD.

Meneliti gambar

Guru meransangkan minat murid dengan menunjukkan beberapa keping gambar makanan  melalui LCD kepada murid .

Guru menarik perhatian murid dengan mengajukan beberapa soalan.
Contoh soalan:
a. Ini gambar apa?
b. Sukakah anda makanan ini?Pelajar meneliti gambar dan cuba menjawab soalan berdasarkan soalan-soalan rangsangan daripada guru.


BBM: Tayangan GambarMakanan, LCD

KBKK:mengenal pasti, menganalisis dan membanding beza

Kemahiran Generik :
Kemahiran bahasa, kemahiran Interpersonal dan kemahiran intrapersonal

Nilai:
Kerjasama


AKTIVITI 1   
 (8  minit)

Meneliti gambar pandangan alam sekitar dalam buku teks.

Guru membimbing murid meneliti gambar pyramid makanan.

Guru memberi penerangan tentang makanan berkhasiat berdasarkangambar pyramid makanan.


Pelajar mendengar dengan tekun.BBM: gambar dalam LCD

KBKK:mencirikan

Kemahiran Generik :
Kecerdasan kinestetik

Nilai:
kerajinan


AKTIVITI 2
 (6  minit)

Langkah 1


Guru menunjukkan kad manila yang disediakan.

Guru memberi arahan.
Murid mendengar arahan guru.

Murid menampal gambar makanan di kertas manila mengikut paras.

Guru berbincang dengan murid.

BBM: KadManila, gambar makanan

KBKK:
Menjana idea,
menganalisis

Kemahiran Generik :
Kemahiran intrapersonal

Nilai: kerjasama


Aktiviti 3
( 6 minit )

Langkah 2
Permainan

Guru meminta murid membezakan makanan berkhasiat dengan makanan yang tidak berkhasiat.

Murid datang ke depan untuk memilih gambar makanan yang berkhasiat dan makanan tidak berkhasiat.

Guru berbincang jawapan dengan murid-murid.


Guru membuat rumusan.KBKK:Kemahiran menganalisis dan membuat kesimpulan

Nilai:
berdisiplin


PENUTUP
minit)

Murid membuat lembaran kerja

Guru mengagihkan lembaran kerja.

Murid membuat lembaran kerja.

Guru memantau.

Guru berbincang dengan murid.

KBKK:Kemahiran menganalisis dan membuat kesimpulan

Nilai:bertanggungjawab6 条评论:

  1. bagus,boleh digunakan dalam pengajaran cikgu...

    回复删除
  2. RPH yang dirancang dengan baik dan boleh diadaptasi dalam P&P..terima kasih~

    回复删除
  3. Terima kasih atas perkongsian maklumat tang bermanfaat. Teruskan usaha. ^^

    回复删除